ABOUT – O MENI

Andreja Kranjec (1989) finished her MA in Video and new Media at Academy of Fine Art and Design in Ljubljana, Slovenia. She works in the field of visual art, film, video and photography. She has had numerous solo and group exhibitions and screenings at festivals in Slovenia and abroad. In 2018 she recieved Prešeren Award for Students by Academy of Art and Design.

Andreja Kranjec (1989) je magistrirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje iz smeri Video in novi mediji, deluje na področju videa, slikarstva, fotografije in filma. Do sedaj ima za sabo že več samostojnih in skupinskih razstav ter predstavitev na festivalih v Sloveniji in v tujini. Za svoje delo je leta 2018 prejela studentsko Prešernovo nagrado Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

SOLO EXHIBITIONS / samostojne razstave

2012: Gallery Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica, Slovenia: Faces of red

2013: Gallery Arci in Salò, Italy: Psychedelic birds

2014: Gallery Zavarovalnica Triglav, Postojna: Psychedelic birds

2015: Gallery Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica, Slovenia: Tropical depth

2017: Gallery Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica, Slovenia: The last party at TOK

2019: Galerija Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica, Slovenija: Kaos in Red

2019: Galerija Zavarovalnice Triglav, Slovenija: Kaos in red

GROUP EXHIBITIONS / skupinske razstave

2014: Arci Ohibo cultural center, Italy: What makes you feel beautiful

2014: Casa delle artiste, Milano, Italy: What makes you feel beautiful

2015: Galerija Jakopič, ALUO LXX, Ljubljana

2016: Univerza v Ljubljani, ALUO 70, Ljubljana

2019: Galerija Layerjeva hiša, Kranj: Vse v meni pleše

FESTIVALS / festivali

2016: I cut my hair because I don’t need you to like me –

Official competetion selection at Digital Big Screen International video festival in Trbovlje, Slovenia

2016: I cut my hair because I don’t need you to like me – 

Official selection at Early bird International Student Film Festival in Sofia, Bulgaria

2017:  I cut my hair because I don’t need you to like me – 

Official selection at Student cuts International Student Film Festival in Maribor, Slovenia

2017:  I cut my hair because I don’t need you to like me – 

Official selection at Les femmes underground Film Festival in Next gen gallery space in San Diego, United States

2018: Potovanje/Journey (2014) Video festival Narave, Bežigrajska Galerija 2, Ljubljana

2019: Iskanje ustavljanja (2018) Video festival Narave, Bežigrajska galerija 2, Ljubljana

2020: Feniks (2019), Večer kratkih plesnih filmov mlade generacije, Slovenska Kinoteka, 8.2.2020 Ljubljana

AWARDS / NAGRADE

Prešeren award for students ALUO (2018) / Študentska Prešernova nagrada Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (2018)

COLLECTIONS / ZBIRKE :

2019: Untitled (2019), City of Hranice, Czech republic / Neimenovano (2019), Mestna občina Hranice, Češka

2016: Tropska globina, protocolar gift for President of Republic of Slovenia by Gimnazija Ilirska Bistrica / protokolarno darilo Predsedniku Republike Slovenije iz strani Gimnazije Ilirska Bistrica

2014: Psihedelični ptiči, Zavarovalnica Triglav, private collection / zasebna zbirka

ARTIST STATEMENT

“I am looking for beauty in every day life, banal, extraordinary, magical. I am looking for beauty in the experience of looking, gazing, existing, actively and passively. I am interested in female experience, the relationship between her and the world, between the woman and man, between woman and other women. I explore the body poetics and immortality of the word. I am always researching the field of transcendental and transformative power of art. I base the research the concepts of colour, its shapes, rhythms and dynamics, followed by subjects that are close to me. I create to memorise the moment, to make an absurd idea reality and expand it. I like to play with dreams and subconsciousness, with feelings and impulse actions. I believe in art as a free form of expression, and I apply this philosophy also to my work.”

IZJAVA UMETNICE

Iščem lepoto v vsakodnevnem, banalnem, izjemnem, magičnem. Iščem lepoto v izkušnji gledanja, opazovanja, prisostvovanja, aktivno in pasivno. Opazujem žensko izkušnjo, odnos med svetom in njo, odnos med žensko in moškim, odnos med žensko in drugimi ženskami, odnos med žensko in njo samo. Raziskujem poetiko telesa in nesmrtnost besede. Ustvarjam, da bi zamrznila trenutek, da bi zajela sanje, čustva in podzavest. Umetnost je vse, kar me obdaja, in moja interpretacija vsega je iskanje smiselnih povezav za boljše življenje. Ko ustvarjam, se igram. Iščem svobodo v umetnosti, zato se igram z različnimi mediji, filmom, slikarstvom, poezijo, fotografijo, plesom. Verjamem v transformativno moč umetnosti in ekspanzijo ideje.